Prospect Mapping Systems Sweden AB

Våra applikationer
Logga in

Om Prospect Mapping

Prospect Mapping utvecklar och marknadsför produkter och tjänster baserade på kvalitetssäkrad information i kombination med interaktiva kartor. Huvudmålgrupp är företag inom FMCG.

Grundat 2013

Säker, snabb och flexibel teknisk utvecklingsmiljö

Kompetenta projektledare

Mer än 100 uppdragsgivare inom FMCG, primärt större leverantör för optimering av säljkårer

Leverantör av etableringsdata

Gedigen erfarenhet från FMCG och GIS (Geografiska Informations System)

Grundkomponenter för våra affärsverktyg

Dataset

  • Ca 70 000 intressepunkter egna masterdata med tonvikt på FMCG och Food Service.
  • SCB:s standarddatabaser
  • Kunddatabaser

Teknik

  • Egenutvecklade plattformar för optimeringar i kart- och tabellmiljö

Våra datapartner

  • SCB - Demografi, köpkraft, utbildningsnivå, bostadsform, fordon, fritidshus, familjestruktur

  • Sverige bygger/Byggfakta - Påbörjade och framtida byggprojekt

  • Telia - Crowd Insights for Retail

  • Lantmäteriet via Metria - Postnummer, tomtgränser, taxeringvärden och ägare

  • Objektvision - Lediga fastigheter, lokaler och tomter

Sales Action Map

För optimering av säljbesök.

Genom att ABC-klassificera och frekvenssätta butiker, skapas optimala och balanserade säljdistrikt.

För ytterligare effektivisering kan man optimera distrikten med besökstider, ruttoptimering samt tid spenderad i bil och hos kund.

Med Sales Action Map kan man simulera det totala resursbehovet utifrån säljstrategin.

Verktyget räknar ut hur många säljare man behöver och ger optimala boendeorter.

På befintlig säljkår tilldelas butiker från boendeorterna.

Vill man förfina säljdistrikten kan man skapa budgetnycklar med hjälp av köpkraft, befolkning och andra SCB-data.

Till verktyget

Trade Marketing Map

För målgruppsrelaterade aktiviteter

Genom att välja eller kombinera olika SCB-data, kan man identifiera målgrupper för vilka företagets produkter är positionerade. Trade Marketing Map skapar då en rankinglista på de butiker som bäst lämpar sig för aktiviteter för valda målgrupper. Urval kan sedan integreras med Sales Action Map för genomförande.

Site Location Map

För etableringsanalys och e-handelsflöden

Site Location Map är verktyget som stödjer detaljhandelns etableringsprojekt. Genom att kombinera SCB-data med konkurrentdata från Prospect Mappings Masterdata och egna data i ett valfritt område, kan man simulera olika scenarier för en etablering.

Verktyget räknar ut med hjälp av formeln ”Gravity Model of Retail ” vilken omsättning en tänkt etablering kan få och hur den påverkar konkurrenter i området. Man kan förfina med hjälp av olika faktorer om säljyta, attraktionskraft, konkurrens och lokalisering. Vidare kan man inkludera befolkningsprognoser och framtida byggprojekts påverkan på etableringen.

Site Location Map kan även simulera optimala leveransställen och hämtpunkter för e-handel kopplat till specifika målgrupper av konsumenter.

Till verktyget

Local Market Map

För närområdesanalys

Local Market Map är applikationen för den lokala företagaren för bättre kännedom om konsumenter och konkurrenter i närområdet. Genom att definiera valfri storlek på sitt närområde får man automatiskt kännedom om t ex permanent befolkning, dagbefolkning. köpkraft, etnicitet etc.

Vidare får man information om konkurrenter, marknadsandelar och försäljningspotential.

Analys- och rapportgenerator online

i Power BI

Prospect Mappings rapportgenerator online i Power BI visar demografiska data, nettoomsättning och marknadsandelar för alla viktiga delbranscher inom konsumentvarusektorn, från riksnivå ner till kommun och enskild butik. Parallellt visas butiker i fallande omsättningsordning i vald geografisk nivå. Analyserna omfattar alla demografiska data från SCB med samma presentationsmetodik.

Några av våra referenser

Kontakt

Stefan Nordin

VD/CEO, Partner 0708-802793 stefan.nordin@prospectmapping.se

Håkan Hünning

FMCG och Masterdata, Partner 0709-821920 hakan.hunning@prospectmapping.se

Henry Fosselius

GIS-expert, Partner 0705-826495 henry.fosselius@prospectmapping.se

Håkan Rörstad

System – Infrastruktur, Partner 0707-733343 hakan.rorstad@prospectmapping.se

Per Ågren

Systemutveckling, Partner 0730-787061 per.agren@prospectmapping.se

Elin Johansson

Projektledare och GIS-tekniker 0723-938218 elin.johansson@prospectmapping.se

Anette Hansson

Säljare anette.hansson@prospectmapping.se